آموزش شکار  مبحث آشنایی با تفنگ بادی فنر پیستونی Spring Piston

ادامه مطلب را در این سایت دنبال نمایید

تفنگ بادی فنر پیستونی Spring Piston

تفنگهای بادی فنرپیستونی از رایجترین نوع تفنگهای بادی هستند که همگان اعم از ورزشکاران برای هدف زنی ، شکارچیان برای شکار های کوچک و افراد معمولی برای تفریح مورد استفاده قرار میدهند

وزن تقریبی این نوع از اسلحه های بادی حداقل 2.5 کیلوگرم و حداکثر 5.5 کیلوگرم میباشد

تفنگ های بادی فنر پیستونی بواسطه حرکت فنر و ضربه پیستون دارای لگد پرتابی هستند

مکانیسم کار تفنگ های بادی فنر پیستونی مبتنی بر فنر فلزی قدرتمند و پیستون میباشد که اگر بصورت کلی بخواهیم توضیح دهیم این فنر با فشره شدن انژی زیادی را در خود جمع نموده و بواسطه آزاد شدن فنر این انرژی ذخیره شده هوای جلوی پیستون را بسمت بیرون میراند و ساچمه را با قدرت و سرعت زیاد از طریق گذشتن از لوله تفنگ به بیرون پرتاب میکند

تفنگ های بادی فنر پیستونی جزو رایج ترین تفنگهای بادی میباشند که همه کاره بوده و استفاده همگانی دارند

این نوع تفنگ بادی ، ساده ، ارزان و پرکاربرد میباشند

دارای قدرت و دقت زیادی هستند ، سریع مسلح میشوند و فقط بصورت تک تیر تیراندازی میکنند

آموزش شکار  مبحث آشنائی با تفنگ بادی فنر پیستونی Spring Piston